Vervangen BRITA waterfilter

Let op! De eerste installatie van een BRITA waterfilter en filterkop dient altijd uitgevoerd te worden door een monteur van Bellissimo.

Een waterfilter hoort ten minste 1 x per jaar te worden vervangen. Dit gebeurt tijdens een grote onderhoudsbeurt aan uw espressomachine. Wij adviseren u de grote onderhoudsbeurt uit te laten voeren door een monteur van Bellissimo. Wilt u een afspraak maken voor een onderhoudsbeurt? Neem dan contact op via +32 493 / 83 15 46.

 Wilt u liever zelf het BRITA waterfilter vervangen? Volg dan de volgende instructies goed op.

Vervangen van een waterfilter

1. Let op! Sluit watertoevoer en schakel het eindapparaat uit!

2. Vergrendeling filterkop (2) openen

3. Spoelventiel (8) activeren en systeem drukloos maken

4. Het gebruikte filterpatroon (6) uit de filterkop (1) verwijderen. Daarbij op het gewicht van het patroon letten

5. Volg nu de stappen van PLAATSEN VAN HET FILTERPATROON en IN BEDRIJFSTELLING.

Plaatsen van het filterpatroon

1. Trek het lipje van de beschermkap (7) omhoog en er af en verwijder de beschermkap.

2. De volgende vervangingsdatum in het datumvak op de filterpatroon noteren 3. Filterpatroon (6) verticaal in de filterkop plaatsen. Let op! Het filterpatroon kan alleen bij een geopende vergrendeling geplaatst worden. Zorg voor een juiste plaatsing in het filterpatroon.

4. De vergrendeling (2) draaien tot hij merkbaar vastklikt.

In bedrijfstelling

1. Open de watertoevoer en schakel de voeding van het eindapparaat uit.

2. Het spoelventiel (8) activeren en het Waterfiltersysteem spoelen totdat het gefilterde water helder en zonder luchtbellen is. Er moet met minimaal 10 liter gespoeld worden.

3. Bij het ontluchten/spoelen van de spoelslang (9) het weglopende water opvangen in een geschikt reservoir.

4. Controleer het systeem op eventuele lekkages.